Par reģistrāciju NVO Līdzdalības Valsts pārvaldē reģistrā

 

Ja vēlies iesaistīties lēmumu pieņemšanā, esmu radījis instrumentu, ar kura palīdzību Tevi varēs uzrunāt tie, kam ir svarīgs Tavs viedoklis, un Tev būs iespēja saņemt tieši to informāciju, kuru vēlies saņemt savas līdzdalības valsts pārvaldē nodrošināšanai.

Tas ir vienkārši!

1) Atrodi interešu jomu, kas skar Tevi personīgi, Tavu organizāciju vai cilvēkus, kurus Tu pārstāvi, un apstiprini, ka vēlies pievienoties šai interešu grupai!
2) Ja nevari atrast jau esošu interešu grupu, piesaki pats savu grupu!

Ko Tu no tā iegūsi?

1) Sekojot līdzi normatīvo aktu (likumprojektu, Ministru kabineta noteikumu, stratēģiju, utt.) izstrādes gaitai, es pārbaudīšu, vai Tevi interesējošie jautājumi tiek skatīti normatīvo aktu izstrādē, un informēšu Tevi par to! Tu nepalaidīsi garām sev svarīgu lēmumu pieņemšanu!
2) Ja Tu meklēsi domubiedrus kādas pozīcijas paušanai, caur šo interešu datu bāzi varēsi atrast savus domubiedrus un organizācijas, kurām rūp līdzīgi jautājumi kā Tev.
3) Ja valsts pārvaldē strādājošie vēlēsies piesaistīt plašāku sabiedrību normatīvo dokumentu izstrādes laikā, es parūpēšos, lai atbildīgie ierēdņi Tevi varētu vieglāk atrast un uzrunāt!

Kā tas strādā?

1) Starp identificētajām interešu grupām atrodi savu grupu.
2) Piereģistrējies šai interešu grupai, atstājot savu kontaktinformāciju.
3) Ja es identificēšu laiku, vietu vai dokumentu, kuru virza valsts pārvalde vai kāda cita NVO vai interešu grupa, kur tiek skatīti Tavai interešu grupai atbilstoši jautājumi, informēšu Tevi, nosūtot e-pastu vai piezvanot.
4) Tu nesaņemsi informāciju par lietām, kas Tevi neinteresē.
5) Tu jebkurā laikā vari atcelt vai mainīt savu interešu grupu.
6) Tava kontaktinformācija glabāsies tikai manā datu bāzē.
7) Tavu kontaktinformāciju trešajām personām es sniegšu tikai ar Tavu piekrišanu.
8) Ja vēlies veidot savu interešu grupu, sūti ziņu uz e-pastu: laukuforums@gmail.com

Reģistrējoties līdzdalības reģistrā  Tu apliecini savu interesi par līdzdalību valsts pārvaldē un uztici savu kontaktinformāciju maniem draugiem, biedrībai "Latvijas Lauku forums".

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir atbildīga par Tavas sniegtās informācijas drošību un apņemas neizpaust to trešajām personām bez Tavas personiskas piekrišanas.

Ja kāda iestāde, kas vēlēsies Tevi uzrunāt atbilstoši kādai no reģistrācijā norādītajām valsts politikas jomām, pirms Tavas kontaktinformācijas nodošanas tālāk, biedrība nosūtīs Tev e- pastu, kurā informēs par to, kādiem nolūkiem Tava informācija ir nododama trešajām personām. Bez Tava apstiprinājuma, informācija netiks sniegta tālāk.

Tavs reģistrācijas fakts un kontaktinformācija netiks publiskota.

Ikreiz, kad Ministru kabineta komitejas sēdē tiks ieplānots skatīt jautājumu, kuru būsi atzīmējis savā interešu lokā, Tu tiksi par to informēts elektroniski.

Katra Tava reģistrācija tiks apstiprināta un iekļauta interešu reģistrā atsevišķas procedūras veidā.

Katra Tava pieteiktā interese, kas atbilst kādai no Latvijā realizētajām politikām, tiks izskatīta atsevišķi un citiem lietotājiem tā netiks automātiski publiskota.

Ja Tu vēlies izmainīt reģistrācijas parametrus, to iespējams izdarīt rīkā.

Ja vēlies izslēgt sevi no interešu reģistra, sūti man e-pastu uz laukuforums@gmail.com

Šo e- rīku esmu izveidojis ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001 "Biedrības „Latvijas Lauku forums" administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā" ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakš aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.