Par E- rīku

E- rīks ir biedrības "Latvijas Lauku forums" izveidots un uzturēts elektroniskās komunikācijas rīks ar kā palīdzību mēs aicinām dāžadas Latvijas Nevalstiskas organizācijas un aktīvus Latvijas pilsoņus kopā iesaistīties un līdzdarboties lēmumu, kas skar Latvijas un īpaši lauku teritoriju, pieņemšanā. 

Par reģistrāciju aktīvo Lauku NVO reģistrā

Par reģistrāciju NVO Līdzdalības Valsts pārvaldē reģistrā