Par E- rīku

 

E- rīks ir biedrības "Latvijas Lauku forums" izveidots un uzturēts elektroniskās komunikācijas rīks ar kā palīdzību mēs aicinām dāžadas Latvijas Nevalstiskas organizācijas un aktīvus Latvijas pilsoņus kopā iesaistīties un līdzdarboties lēmumu, kas skar Latvijas un īpaši lauku teritoriju, pieņemšanā. 

Latvijas Lauku forums pārstāv gan savus biedrus, gan citas Latvijas nevalstiskas organizācijas dažādās institūcijās, padomēs un darba grupās. Mūsu mērķis ir paust ne tikai savu, bet pēc iespējas plašas sabiedrības viedokli.

Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams uzrunāt ne tikai savus biedrus un zināmos sadarbības partnerus, bet arī citas organizācijas, ar kurām līdz šim mums nav izdevies strādāt kopā. Bieži vien Latvijas Lauku forums iesaistīts tādu jautājumu risināšanā, kur objektīvu iemeslu dēļ mums trūkst kompetences. 

Šo iemeslu dēļ, ar E- rīka palīdzību mēs apkopojam informāciju par tām Nevalstiskajām organizācijām, kas vēlas sadarboties ar Latvijas Lauku forumu sev interesējošu jautājumu risināšanā un interešu pārstāvniecībā.

Uz doto brīdi ar e- rīka palīdzību:

1) Tu vari piereģistrēt savu organizāciju Aktīvo Lauku NVO reģistrā

Aktīvo Lauku NVO reģistrācija

Vairāk par nepieciešamībi reģistrācijai, vari atrast saitē:  http://www.nvo.kompetences.lv/lauku_nvo_registracijas_riks_4_7T.html

2) TU vari reģistrēt sevi NVO līdzdalības Valsts pārvaldē datu bāzē:

NVO līdzdalības Valsts pārvaldē reģistrācija

Vairāk par NVO līdzdalību Valsts pārvaldē, vari atrast saitē:  http://www.nvo.kompetences.lv/par_registraciju_nvo_lidzdalibas_valsts_parvalde_registra_1_1T.html