Atrodi līdzīgi domājošas organizācijas visā Latvijā!

 

Uz 2014. gada 13. februāri e- rīkā reģistrējušies 80 cilvēki, kuri atzīmējuši savas vai savas organizācijas intereses kādā no piedāvātajām darbības 17 jomām.  Tas nozīmē, ka, piemēram, 55 no reģistrētajiem lietotājiem atzinušu, ka viņus interesē vai viņu pārstāvēta organizācija interesējas par Mūžmācīšanās attīstību.


Tabulā redzams reģistrāciju skaits dažādām interešu grupām.

Tas nozīmē, ka ja ir vēlme uzrunāt cilvēkus, kas interesējas vai paši nodarbojas, piemēram, ar Sociālo uzņēmējdarbību, tad mēs šobrīd jau spējam nodrošināt reālus 19 kontaktus visā Latvijā ar ko sazināties vai nodot kādu informāciju.
Aicinam turpināt reģistrāciju e- rīkā, lai paplašinātu iespēju atrast savus domubiedrus visā Latvijā!

http://www.nvo.kompetences.lv/registration_nvo.html